• Register
Главная  //  Technologies  //  Diagnostica imagistică subluxaţiilor atlanto - axoidiene rotatorii vechi la copii

Contact information

Scientific Center of Mother and Child Health Care, National Scientifically Practical Center of Children's Surgery "Natalia Georgiu", Clinic of Children’s Vertebrology, Orthopedics and Traumatology.

MD 2062, Chisinau, Мoldova
Burebista 93
Mob. Tel.: 079755402
Email: nicosav@yandex.ru
Web: www.cvot.md

Record on consultation by phone: (+373) 79755402


Patients were given opportunity of preliminary record on consultation by e-mail niknik20086@rambler.ru

On-line

We have 27 guests online
Diagnostica imagistică subluxaţiilor atlanto - axoidiene rotatorii vechi la copii
PDF
Print
E-mail
Wednesday, 31 October 2012 13:28
There are no translations available.

Una din actuale problemele a pediatriei contemporane prezintă patologia coloanei vertebrale – în deosăbi a regiunei cervicale.Un loc deosabit în patologia cervicală la copii îi aparţine segmentului cranio-cervical în deosăbi, articulaţiei atlanto-axoidiane. Procesele patologice acestei articulaţii deseori dereglează hemocirculaţia prin vasele vertebrale şi se manifestă prin diverse simptome caracteristice pentru insuficienţă vertebro-bazilară.

Lucrarea s-a efectuat pe 211copii cu subluxaţia rotatorie atlanto-axoidiană veche în perioada anilor 1994-1998, vîrsta media 8,3+1,1 ani, predomenau fete-53%. Principalele acuze ale pacienţilor au fost: cefalee -99 %, vertije -89 %, cefaleea şi vertige 89 %, asociere cu greţuri, vomă -75 %, cervicalgii - 58%. Prezenţa simptomelor clinice (generale şi locale) characteristici pentru patologia regiunei cervicală superioară am considerat drept bază pentru efectuarea explorării paraclinice a segmentului cervical al coloanei vertebrale. Scopul explorării constă în determinarea stării anatomo-functionale a aparatului oste-ligamentar a segmentul cervical şi a hemo-circulaţiei prin bazinul vertebro-bazilar.

Examinarea radiologică a regiunei cranio-cervicale s-a efectuat în poziţii speciale pentru aceasta regiunei: transbucal, şi în profil (în flexia şi extenzia). Rezultatele studiului radiologic în poziţiile date demonstrează că el permite obţinerea informaţiei jenerale, panoramice despre relaţiile anatomice atlanto-axoidiane şi anatomo-funcţionale a vertebrelor cervicale în ansamblu. Insa această informaţia nu permite determinarea prezenţei posibilităţii de rotaţie în articulaţie atlanto-axoidiană ce este foarte important pentru folosirea procedeelor de tratament ortopedic.Această informaţie a fost dobîndită utilizînd propria metoda de radiografie transbucală funcţională cu rotarea capului 15º. Informaţia radiologică cu mult a fost perfecţionată prin metoda axială de examinare a articulaţiei atlanto-axoidiană. Această examenare permite să obţinem pe o singură peliculă relaţiile în ansamblu a articulaţiilor atlanto-axoidiene în plan orizontal asemenător cu cel de la tomografia computerizată. Insa abuzul radiologic şi preţul examinării este cu mult redus.

Pentru ocolirea laturii dăunătoare a metodei de explorarea radiologică am cercetat posibilitatea metodei – ultrasonografice. S-a determinat că rezultatele cercetărilor ultrasonice atlanto-axoidiane coincid pe deplin cu rezultate examenului spondilografic radiologic în aspectul raportului anatomic a articulaţiei. Tabloul clinic al subluxaţii atlanto-axoidiane rotatorii vechi în mare masură este determinat de dereglările hemodinamice în bazinul vertebrobazilar. Din această considerenţă la toţi pacienţii s-a examinat starea hemocirculaţiei în bazinul vertebro-bazilar, prin metoda Doppler. Au fost analizaţi indicii de circulaţii prin art.vertebralis şi fluxului venos din cavitatea cranială. Aprofundarea studiului acestului compartement prezinta angiografia radionuclida a arteriilor veretbrale, care a permis s-ă apreciem funcţia porţiunei intracraniane a arteriilor vertebrale.

Bazîndu-ne pe rezultatele studiului nostru, noi am elaborat un algoritm al diagnosticului şi tratamentului copiilor cu subluxaţii atlanto-axoidiane rotatori vechi. Aplicarea algoritmul propus dovedit prezenţa subluxaţiei atlanto-axoidiană rotatoare veche la 99% din copii examinaţi. Aplicarea tratamentului ortopedic la bolnavii cu subluxaţie veche atlanto-axoidiană asigură un efect terapeutic considerabil (96%).

Last Updated on Wednesday, 31 October 2012 13:38