TRATAMENTUL DE ARSURI

 1. ШАВГА Н. Н., МАРТЫНЮК В.В. О рассасывающем эффекте тканевой терапии рубцов у детей. Тезисы научных работ конференции СНО по детской хирургии. Днепропетровск, 1989 , c. 58.
 2. ШАВГА Н. Н., Костин В.В. О роли тканевой терапии при лечении ожогов у детей. Тезисы научных работ конференции СНО по детской хирургии. Барнаул, 1990, с. 26.
 3. ШАВГА Н. Н., ГЫРЧУК А.Т. Консервативное лечение рубцов у детей . Тезисы научных работ конференции СНО по детской хирургии. Самарканд, 1991 , c.44.

PATOLOGIA COLOANEI VERTEBRALE CERVICALE

 1. ŞAVGA NSubluxaţia inveterată atlantoaxială la copii. Congresul National de Chirurgie si Ortopedie Pediatrică. Constanţa, România, 1997, p.6.
 2. SAVGA N.G., ŞAVGA N.N, TIMIRGAZ V., COLOMIET T. Travmatismul complexului occipito-atlantoaxial la nou-născuţi. Conferinţă Practico-Ştiinţifică “Urgenţe medico-chirurgicale “(3-4 decembrie 1997). Chisinau,1997, p.19-20.
 3. ŞAVGA N. Patologia vertebrogenă la copii cu disfuncţii vegetative. Congresul VIII al chirurgilor din Republica Moldova. Chisinau, 1997, p.323.
 4. ŞAVGA N., BALAN A., OLARU T. Rezultatele investigarii electro-encefalografice la copii cu subluxatii atlantoaxoidiene inveterate. Materialele Congresul Naţional de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică. Craiova, România, 1999, p.136.
 5. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N., COTORCIA V.G. Diagnosticul ecografic a subluxaţiilor atlantoaxoidienee la copii. Materialele Congresului Naţional de Chirurgie si Ortopedie Pediatrică. Craiova, România,1999, p.137.
 6. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N. Sindrom algic vertebrogen la copii. Materialele Congresului Naţional de Chirurgie si Ortopedie Pediatrică. Craiova, România, 1999, p.138.
 7. ŞAVGA N. N., SAVGA N.G., SCETININ N., CARLIC S., MORARU A. Patologia vertebrogenă cervicală acută şi cronică la copii. Conferinţa Practico-Ştiinţifică dedicate jubileului de 180 ani de la infiinţarea Spitalului Clinic Republican. Chisinau, 1997 , c.152-153.
 8. ŞAVGA N. N., DIONIDIS I. Subluxaţiile atlanto- axiale inveterate şi starea fluxului sangvin în bazinul vertebro-bazilar. Buletin de Perinatologie. Chisinau, 1998, №2, p.118-119.
 9. ŞAVGA N. N. Tratament orthopedic al copiilor cu subluxaţia atlantoaxiala inveterată. Buletin de Perinatologie. Chisinau, 1998, №2, p.119-120.
 10. ŞAVGA N. N. Diagnosticul şi tratamentul orthopedic al subluxaţiilor atlantoaxoidiene inveterate la copii. Curier Medical. Chisinau, 1998, №3, p.5-7.
 11. ŞAVGA N. N.. Contribuţii la tratamentul subluxaţiilor atlantoaxoidiene inveterate la copii. Curier Medical. Chisinau, 1998, №7-8, p.21-22.
 12. ŞAVGA N. N. Implicaţile etiopatogenite ale dereglărilor vasomotorice din segmentul vertebro-bazilar. Curier Medical. Chisinau, 1999, №5, p.31-33.
 13. ŞAVGA N. N. Formule curative pentru diagnosticul şi tratamentul subluxaţiilor înveterate cervico- vertebrale. Curier Medical. Chisinau, 1999, № 6, p.11-12.
 14. ŞAVGA N. N. Metoda ultrasonografică de examinare a articulaţiei atlantoaxial la copii. Buletin de Perinatologie. Chisinau, 1999, №2, p.83.
 15. BOIAN G., ŞAVGA N. N. Tulburări vegetative de geneză vertebrogenă la copii. Buletin de Perinatologie. Chisinau, 1999, №2 , p.84.
 16. BOIAN G., ŞAVGA N. N., RUSU V. Datele cercetării electromiografice la copii cu patologie vertebrogenă a regiunii cervicale. Materialele Congresului al III-lea al obstetricienilor ginecologi şi pediatrelor din Republica Moldova. Chisinau, 1999, p.280.
 17. ŞAVGA N. N., I.DIONIDIS, T.COLOMIEŢ, V.COTORCEA. Diagnosticul imagistic al subluxaţiilor atlantoaxoidiene rotatorii vechi la copii. Probleme actuale ale imagisticii medicale şi terapiei cu radiaţii ionizante. Materialele Primului Congres al Imagiştilor şi Radioterapeuţilor din Republica Moldova, 5-6 octombrie 2000. Chişinău, 2000, p.115-116.
 18. ŞAVGA N. N., ŞAVGA N.G. Afecţiunea articulaţiei atlanto-axoidiene la copii cu traumă cranio-cerebrală . Simpozion naţional de chirurgie şi ortoprdie pediatrică. Braşov, România, 2000, p.78-79.
 19. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N. Terapie antihomotoxică în sindromul algic extravisceral. Simpoziul ştiinţific internaţional. Chişinău, 2001, p.43-45.
 20. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N., BOBOC A., COLOMIEŢ T. Traumatismul perinatal al regiunei cranio-cervicale la nou-născuţi. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor pediatri universitări din Republica Moldova.Vol.2. Chişinău, 2002 , p.70-73.
 21. GUDUMAC E., ŞAVGA N. Traumatismele vertebrale ale segmentului atlanto-axial la copii şi adoliscenţi. Materiale Conferenţiei a XI-a Naţionale a ortopezilor–traumatologi din Republica Moldova “Politraumatisme-concepţii contemporane de diagnostic şi trtament”. Chişinău, 2009, p.74-77.

SPATE DURERE, SCOLIOZA

 1. ŞAVGA N. Probleme în vertebrologia pediatrică. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor pediatre universitări din Republica Moldova, Vol.1. Chişinău, 2001, p.83-86.
 2. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N. “DETENSOR”-metod în patolojia vertebrală. Materialele congresului V al ortopezilor- traumatologilor din Republica Moldova. Chişinău, 2001, p.103-104.
 3. ŞAVGA N. Patologia aparatului locomotor la copii. Buletin de Perinatologie. Chisinau, 2001, №1, p.142.
 4. ŞAVGA N. Epidemiologie viciilor coloanei vertebrale la copii. Buletin de Perinatologie Chisinau, 2001, №1, p.142.
 5. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N. Utilizare a sistemului “DETENSOR” în sindromul algic extravertebral. Buletin de Perinatologie. Chisinau, 2001, №1, p.142.
 6. ŞAVGA N. Sindromul algic în patologia vertebrogenă la copii în localitatea rurală. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor pediatri universitări din Republica Moldova. Vol.1. Chişinău, 2001, p.86-89.
 7. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N. The cervical pain syndrome at children. Conferinţa medicală Uniunii Ţărilor Balcanice. Chişinău, 2002 , p.178.
 8. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. Utilizarea tijei Harington în corecţia scoliozei. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor pediatri universitări din Republica Moldova.Vol. 3. Chişinău, 2003, p. 69-71.
 9. ŞAVGA N., CAMÎŞ E. Manifistările Clinico-imunologice ale spondiloartralgie autoimune la copii şi adoliscenţi . Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor pediatri universitări din Republica Moldova. Vol.IV, Chişinău. 2003, p.39-43.
 10. DOLGIERU L., ŞAVGA N. Starea funcţională a organelor interne la copii cu scolioză. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor pediatri universitări din Republica Moldova. Vol.V. Chişinău, 2003, p.46-49.
 11. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N., ŞCETININ N. Tratamentul sindromului algic vertebrogen cu metoda “DETENSOR”. Al IX Congres al Asociaţiei Chirurgilor “Nicolae Anestiadi”. Congresul de Endoscopie din Republica Moldova. Chişinău, 2003, p.136.
 12. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N., ŞCETININ N. Corecţia chirurgicală a deformaţiilor scoliotice. Al IX Congres al Asociaţiei Chirurgilor “Nicolae Anestiadi” Congresul de Endoscopie din Republica Moldova. Chişinău, 2003. p.137.
 13. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N. Anomalii şi displazii cervicale la copii. Anale ştiinţifice ale Associaţiei Chirurgilor pediatri universitări din Republica Moldova. Vol.V. Chişinău, 2005, p.89-92.
 14. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N., ŞCETININ N., MORARU A., CARLIC S. Expirienţa Centrului Naţional Şiinţifico-practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu” în tratamentul defor-maţiilor scoliotice displastice. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor pediatri universitări din Republica Moldova. Vol.VII. Chişinău, 2006, p.41-46.
 15. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N. N., MORARU A., ŞCETININ N., CARLIC S. Corecţie chirurgicală a diformaţiilor scoliotice displastice . Congresului V internaţional al ortopezilor-traumatologilor din Republica Moldova. Chişinău, 2006, p. 76-78.
 16. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N.N. Corecţia chirurgicală a deformaţiilor scoliotice displastice. Materialele Congresului VI internaţional al ortopezilor -traumatologilor din Republica Moldova. Chişinău, 2006, p. 34-37.
 17. LITVINOV S., ŞAVGA N. Eficienţa materialului biocompozit „Litar” în defecte de ţesut osos la copil. Materialele Congresului VI internaţional al ortopezilor- traumatologilor din Republica Moldova. Chişinău, 2006, p. 91-92.
 18. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N.N., DONI N. Dureri vertebrogene la copii şi adoliscenţi . Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor pediatri universitari din Republica Moldova. Chişinău, 2007 , p.28-32.
 19. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N.N., DONI N. Diagnosticul displaziilor vertebrale lombare la copii şi adoliscenţi. Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” din Rpublica Moldova. Ediţia a VIII-a. Vol. IV. Chişinău, 2007, p.279-282.
 20. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N.N. Viziune orthopedică în disfuncţiile vegetative la copii. Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rpublica Moldova. Ediţia a VIII-a. Vol. VIII. Chişinău, 2007, p.45 -47.
 21. ŞAVGA N.G., ŞAVGA N.N. Sindrom algic lombar la adoliscenţi. Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rpublica Moldova. Ediţia a VIII-a.Vol. VII. Chişinău, 2007, p.75-77.
 22. GUDUMAC E., ŞAVGA N.G., ŞAVGA N.N. Adoliscenţi şi sindromul dolor lombar. Conferinţa ştiinţifico-practică IMSP a Spitalului Clinic Municipal Bălţi (135 ani de activitate) „Actualităţi în acordarea asistenţei medicale”. Bălţi, 2007, p.343-349.
 23. ŞAVGA N. Modalităţi chirurgicale în tratamentul manifistărilor procesile displazice a nivelul lombo – sacrat ale coloanei vertebral . Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor pediatri universitări din Republica Moldova. Chişinău, 2008 , p.72-74.
 24. ŞAVGA N. Imagistica afecţiunelor displazice ale regiunei lombo-sacrate coloanei vertebrală la copii şi adoliscenţi. Buletin de Perinatologie. Chisinau, 2008, №3, p.39-41.
 25. ŞAVGA N. Hernie de disc intervertebral regiunei lombo-sacrate la copii. Buletin de Perinatologie. Chisinau, 2008, №4, p.36-39.
 26. ŞAVGA N. Imagistica afecţiunelor displazice lombo-sacrate ale coloanei vertebrală la copii cu sindrom algic lombar. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor pediatri universitari din Republica Moldova. Chişinău, 2008, p.74-77.
 27. ŞAVGA N. Diagnostica afecţiunelor displazice lombo-sacrate ale coloanei vertebrală la copii cu sindrom algic lombar. Modalităţi ortopedice şi chirurgicale în tratament. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chisinau, 2008, 5(19), p.356-362.
 28. ШАВГА Н.Н. Диагностика диспластических процессов позвоночника у детей и подростков с болевым синдромом пояснично-крестцовой области. Материалы научно-практической конференции посвящённой 75-и летию со дня рождения и 50-и летию научно-практической деятельности заслуженного деятеля науки техники Украины, профессора М.И. Хвисюка. Харьков, Украина, 2009 , c. 228-230.
 29. ŞAVGA N. Procesul dispalzic regiunei lombo-sacrată ale coloanei vertebrale la copii(Revista literaturii). Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rpublica Moldova. Ediţia a X-a. Vol. V. Chişinău, 2009 , p.210-216.
 30. ŞAVGA N. Informativitatea termografiei în diagnosticarea complicaţiilor procesului displazic al segmentului lombo-sacrat al coloanei vertebrale la copii . Curierul medical. Chişinău, 2009, №.1 (307), p. 40-42.
 31. ŞAVGA N. Hernii de disc lombar la copii. Aspect diagnostic şi tratament. Arta medica. Chişinău 2009, №1. p.14-17.
 32. GUDUMAC E., ŞAVGA N.G., ŞAVGA N.N., RUSU V., DUMINICA I. Aspecte morfopatologice în displazia lombo-sacrată la copii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2009, 1(20), p. 216-221.
 33. ŞAVGA N. Disfuncţii microcirculatorii în displazii lombo-sacrate la copii. Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chisinau, 2009, 1(20)p.213-216.
 34. ŞAVGA N.N., ŞAVGA N.G., BORDIAN O. Examenul stabilometric în dereglările ortopedice a displaziilor lombo-sacrate la copii. Curierul medical. Chişinău, 2009, № 3, p. 56-59.
 35. ŞAVGA N. Epidemiologia afecţiunelor lombo-sacrate ale coloanei vertebrale la copii în Republica Moldova. Curierul medical. Chişinău, 2009, №.4, p. 50-51.
 36. ŞAVGA N.N., ŞAVGA N.G., CARPINSCHII M.I. Cercetarea stărilor de tensiune–deformare a segmentului inferior al coloanei vertebrale. Curierul medical. Chişinău, 2009, №.4, p.52-56.
 37. ŞAVGA N. Profilaxia afectărilor vertebrogene a segmentului lombo-sacrat al coloanei vertebrale la copii. Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rpublica Moldova. Ediţia a X-a.Vol.V. Chişinău, 2009 , p.220-223.
 38. ŞAVGA N., ŞAVGA N.G., HALABUDENCO E. Examenarea genetică la copii cu afecţiuni displazice ale coloanei vertebrale. Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rpublica Moldova. Ediţia a X-a. Vol.V. Chişinău, 2009, 216-218.
 39. ŞAVGA N., ŞAVGA N.G., KRUŞELNIŢKAIA ELENA. Examenarea scintigrafică la copii cu procese displazice regiunei lombo-sacrate ale coloanei vertebrale. Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rpublica Moldova. Ediţia a X-a.Vol. V. Chişinău, 2009, p.223-225.
 40. ŞAVGA N. Examenarea ultrasonică la copii cu procese displazice regiunei lombo-sacrate ale coloanei vertebrale. Anale ştiinţifice. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Rpublica Moldova. Ediţia a X-a.Vol.V. Chişinău, 2009, p.218-220.
 41. ŞAVGA N. Modelul conceptual al genezei modificărilor funcţional-structurale din segmentul lombo-sacral al coloanei vertebrale şi a manifistărilor clinice determinate de diferite variante de proces displastic. Arta medica. Chişinău, 2009, în tipar.
 42. ŞAVGA N., ŞAVGA N.G., CUŢENCO A.I. Modelul conceptual al genezei proceselor displastice din segmentul lombosacral al coloanei vertebrale. Arta medica. Chişinău 2009, în tipar.
 43. ŞAVGA N. Principii de alegere a tacticii curative al proceselor displastice din segmentul lombosacral. Arta medica. Chişinău, 2009, în tipar.
 44. ŞAVGA N., ŞAVGA N.G. Evaluarea calităţii vieţii copiilor cu afecţiuni displastice lombo-sacrate în perioada postoperatorie precoce şi la distanţă. Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor pediatri universitări din Republica Moldova. Chişinău 2009, p.60-61.
 45. ŞAVGA N. Eficienţa tratamentului ortopedo-medical, precoce şi tardiv, în afecţiunele displazice lombosacrate la copii în catameză. Curierul medical. Chişinău, 2009, №.6, p.49-53.
 46. ŞAVGA N. Tratamentului ortopedo-medical în afecţiuni displazice lombo-sacrate la copii. Curierul medical. Chişinău, 2009, în tipar.
 47. ŞAVGA N. Algoritmul de selectare a tacticii curative şi a intervenţiei chirurgicale optime pentru soluţionarea diferitor variante de displazii ale segmentului vertebral lombo-sacral la copii. Buletin de Perinatologie. Chisinau, 2009, în tipar.
 48. ŞAVGA N. Fibromatizarea artificială a ligamentelor – metodă chirurgie miniinvazivă de tratament a instabilităţii şi profilaxia dezvoltării în perioada postoperatorie a „sindromului nivelului limitrof”. Buletin de Perinatologie. Chisinau, 2009, în tipar.
 49. ŞAVGA N. Sindrom algic şi dereglarea Microcirculaţiei în regiunea lombară la copii cu procese degenerativ distrofice. Materiale Conferenţiei a XI-a Naţionale a ortopezilor-traumatologi din Republica Moldova “Politraumatisme – concepţii contemporane de diagnostic şi tratament”. Chişinău, 2009 , p.108-110.